05-12-07

Adams Karel Juliaan

Horlogemaker en spoorwegarbeider, geboren op dinsdag 30 september 1884 te Lovenjoul (soldaat/5de linie), woonachtig in de Blauwstraat Nr.47, overleden op maandag 4 november 1918 te Boom thuis "in zijn haardstede"ten gevolge van een longontsteking. Het ministerie van landsverdediging stuurde op 10 december 1920 aan het gemeentebestuur een brief. Hierin vroegen zij om een kopij van de overlijdensakte. Tevens wilden zij weten hoe hij zijn eenheid had verlaten.

Op 22 april 1921 ontving het gemeentebestuur van Boom via "den IJzeren weg" 4 kruisen.
De krijgsbegravingsdienst verzocht de gemeente om een kruis op het graf van Karel aan te brengen. Blijkbaar bestond er twijfel over de omstandigheden waarin Karel overleed want de krijgsbegravingsdienst stuurde op 7 juli 1921 terug een brief vanuit Mechelen met de vraag in welke omstandigheden hij overleden was(ziekte of kwetsuur) en of hij wel aan de oorlog had deelgenomen. Indien mogelijk hadden zij ook graag een bewijs verkregen van een militaire geneesheer.

Hij huwde op zaterdag 23 november 1912 te Boom (getuigen waren Juul Van Den Broek schoonbroer Bruidegom en haar broer Eugeen Jacobs), op 28-jarige leeftijd met  Maria Julia Jacobs (26 jaar oud), geboren op zondag 5 september 1886 te Boom,dochter van Pieter Jozef Jacobs  en Maria Catharina De Gres.Maria Julia werd uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen. Zij woonde toen in de Blauwstraat nr.5. Karel was de zoon van schoenmaker Augustijn Adams(°Lovenjoul 22 juli 1856)  en Virginia Nijs. Zij woonden te Lovenjoul.

 


adams julius monument
 Karel staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Adams Julius

De commentaren zijn gesloten.