07-12-07

Aerts Victor Eduard

Geboren op zaterdag 11 september 1886 te Boom, in het huis gelegen Vrijheidshoek nr.71, overleden op zondag 11 juli 1920 te Rouen (l'Hôtel Dieu) aan maagkanker. Hij staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. De reden hiervoor is de omzendbrief van 18 maart 1920 van gouverneur Baron van de Werve en van Schilde. Deze brief bepaalde dat 30 september 1919 de uiterlijke datum van overlijden was waarop een militair erkend werd als oorlogsslachtoffer. Victor kwam dus niet meer in aanmerking.      

           Victor was getrouwd met Francisca Leonia Van Moer. Hij was de zoon van voerman en brouwersgast Josephus Eduardus (°Sint-Niklaas 13 mei 1847) en arbeidster Ludovica Philomena Withouck(°Boom 14 april 1851). Josephus en Ludovica huwden te Boom op 16 november 1871 en woonden er in de Vrijheidshoek nr.71.

Fragment uit de brief van de gouverneur:

"Antwerpen den 18 maart 1920

Aan de gemeentebesturen der provinciën,

Door den heer minister van landsverdediging werd volgende omzendbrief tot de krijgsoverheden gericht:

"In de verschillende garnizoenen worden nog voortdurend op de militaire kerkhoven al de soldaten zonder onderscheid begraven die in de gezondheidsinrichtingen komen te overlijden.

Die handelswijze onttrekt aan die begraafplaatsen het karakter van kerkhof dat hen kenmerkt. Er dient opgemerkt  dat de militaire begraafplaatsen in de toekomst niet meer voor den begravingsdienst mogen aangewend worden; zij moeten uitsluitelijk voorbehouden worden aan de dapperen die tijdens den oorlog hun leven voor het vaderland opofferden.

Dienvolgens zullen op de militaire begraafplaatsen en in de voorbehouden grasperken van de gemeentekerkhoven, nog enkel mogen ter aarde worden besteld de stoffelijke overblijfsels van de soldaten, die zouden bezwijken aan de gevolgen van wonden of ziekten die zij tijdens de oorlog hebben opgedaan.  Het einde van dezen  laatsten vastgesteld zijnde op 30 september 1919 ".


  ROUEN(F), L'HôTEL DIEU

Le Musée Flaubert et d'histoire de la médecine  51 rue Lecat

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het dienst als Brits militair hospitaal. L'hôtel Dieu is de Franse benaming voor Godshuis of gasthuis. Het gebouw kende door de eeuwen heen diverse bestemmingen. Zo was het tijdens de Franse Revolutie een gevangenis. Het was ook een tijd een tehuis voor wezen. Momenteel bevindt er zich in de gebouwen het museum  van de geschiedenis van de geneeskunde. De stad Rouen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest door bombardementen.

l'hotel dieu
Ingang l'hôtel Dieu


l'hotel dieu ziekenzaal
Ziekenzaal l'hôtel Dieu

11:00 Gepost door Marc in militairen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldoorlog i, rouen, van moer, withouck, boom |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.