30-01-08

Memoires van de oorlog 1914-1918(Deel II)


Inmiddels was het 25e linieregiment samengesteld met als kolonel Cuvelier;majoor Tielemans en voor de vierde kompagnie kapitein-commandant Hutsebaut en luitenant Lalmand. Te Kontich  werd mijn kompagnie onder het bevel van kapitein-commandant Hutsebaut gesteld en ik was bevelhebber af.


CuvelierKolonel CuvelierFoto: http://users.pandora.be/ABL1914/Nadat kommandant Hutsebaut de kompagnie haar kader had aangepast en we vertrekkens gereed stonden, werd het bericht doorgegeven dat België in oorlog was met Duitsland. Luitenant Lalemand bracht dit ter kennis van de soldaten, en omdat hij dit in gebroken nederlands deed (hij was een jonge waal) schoten de mannen in een lachbui dat de luitenant zich zó kwaad (verbolgen) maakte dat ik er tussen moest komen om die piepjonge luitenant tot bedaren te brengen en hem de reden zegde waarom ze lachten.

Nu we geankadreerd waren konden we onze eerste etappe aanvangen. Het ging van Kontich over Mechelen, Leuven tot Korbeek-Lo. Er zijn tijdens die eerste zeer lange etappe, in een verschrikkelijke hitte, gepakt en gezakt, en de zware kapoot om het lijf, velen onderweg neergezegen, maar geen enkele van onze kompagnie omdat ze voorzien waren van een volle veldfles koude koffie.

Te Korbeek-Lo kregen we enkele uren rust en voldoende eten, maar 's anderendaags moest toch een paar uren instruktie gegeven, vooral aan de anciens van de oudste klassen, daar de bewegingen in gesloten rangen gewijzigd waren. Op de derde augustus, nog vóór de oorlogsverklaring, verongelukte mijn vriend Jos Boey, te Boirs. Boey was karabinier-cyclist en tijdens de nacht reed hij naast een kolonne veldgeschut, viel en kwam onder de wielen van een kanon terecht. Misschien wel het eerste slachtoffer van de oorlog?Hij werd naar Willebroek gebracht, zijn geboortedorp, en aldaar begraven.

 


 cyclisten

De Eerste Compagnie carabiniers-cyclisten in 1914. In het midden commandant Van Damme, die sneuvelt in Halen aan het begin van de oorlog.
Foto archief GVA.


Wanneer de slag aan de Gete woedde, werd het 25e linieregiment, dat de tweede linie bezette, bevolen loopgrachten te maken ter hoogte van Pellenberg. Wanneer het dorp Halen ingenomen werd door de Duitsers en het Getefront doorbroken, werd de 5e brigade naar de steenweg op Aarschot naar Leuven verplaatst, als versterking van de troepen die de slag van Aarschot uitvochten. Ter hoogte van Rillaar namen we stelling aldaar, en hadden we ons eerste treffen met de vijand. Na enkele uren strijd moesten we wijken en trokken achteruit tot Keerbergen alwaar we de nacht in open lucht (bivak) op een open plek tussen pijnboombossen, doorbrachten.

Op 20 augustus, ná de slag van Aarschot, werd de brigade teruggetrokken binnen de versterkte stelling van Antwerpen. Te Lier, naast het kerkhof, op de steenweg naar Duffel, werd de kompagnie gekantonneerd.    

   

Commentaren

Kan je mij de foto van de carabiniers-cyclisten 1 Cie doorsturen. Naar alle waarschijnlijkheid staat daar de grootvader van mijn echtgenote erop.
Bedankt

Gepost door: Destryker | 13-12-12

De commentaren zijn gesloten.