01-02-08

Memoires van de oorlog 1914-1918(Deel IV)

12e september- slag aan Rotselaar-molen

Het bataillon van Majoor Tielemans zou het gehucht Rotselaar-molen trachten te veroveren. De stenen brug over de Dijle was aldaar zeer smal en het ganse Bataillon moest daarover om de molen, die op het zogezegde eiland in de Dijle stond, te veroveren. Het is makkelijk te begrijpen dat in looppas die smalle brug oversteken door een bataillon niet van een leien dakje verliep, temeer dat de soldaten de bajonet op het geweer hadden om de stormloop in te zetten.

Na veel moeite, door stoten en duwen, geraakten allen aan de overzijde van de Dijle, maar men stuitte op een verwoede tegenaanval van de Duitsers zodat het Bataillon moest wijken. Nochtans werden de mannen opgejaagd door Majoor Tielemans, met de revolver in de hand, en voortdurend roepend stand te houden. tot hij dodelijk gekwetst werd. Plotseling hoorde men een zware ontploffing en men riep, de brug is ge­sprongen, waardoor de terugweg afgesloten werd, zo dacht men. Men kan zich voorstellen welke verwarring er ontstond ziende dat de vijand aanstormde en menende dat de terugweg afgesneden werd door het springen van de brug over de Dijle ? Maar het sprin­gen van de brug was een vals alarm ; het was de afdamming in de Dijle, om een regelmatige waterstand voor de molen te behouden, die gesprongen was.

Door een 3 a 4 meter verschil van waterpeil van vóór de dam met het normaal peil van de Dijle, ontstond er zo een sterke vloedgolf. dat geen zwemmer er kon doorgeraken. Deze die het toch waagden ver­dronken; vandaar dat er daar zoveel verdronken omdat ze de overkant van de rivier niet konden be­reiken. Ik die niet zwemmen kon zou mij krijgsge­vangen moeten geven, maar alvorens dit te doen liep ik in de richting van de brug om te zien of ik op de ene of andere manier over de brokstukken de Dijle zou kunnen oversteken. Mijn verbazing was groot toen ik zag dat de brug niet gesprongen, maar wel de afdamming bij de molen in de lucht gevlogen was. Ik zet het op een lopen, spring in enkele passen over de brug, liep verder en na 200 meter gelopen te hebben hoorde ik halt roepen en bemerkte ik dat het de vaanderig van het regiment was die zich achter de gevel van het eerste huis verscholen had, met de vlag in de hand ; hij was niet over de brug geweest.

Ik riep luitenant laat ons maken dat we hier weg­komen, want de Duitsers zijn reeds tot aan de brug doorgedrongen ! Beiden liepen we zo hard we konden om weg te komen en ik moest me weren om de vaan­derig bij te houden ; hij kon vlugger lopen dan ik.

Dank door het feit dat ik niet zwemmen kon, redde ik, toevallig, de luitenant en het regimentsvaandel.

Na da slag aan Rotselaar-molen, werd de aftocht inge­zet naar Lier en het 25e linieregiment werd te Wommelgem gekantonneerd.


rotselaar-molen-1902


De molen in 1902
Foto: Molen echos

Commentaren

12 september 1914 - Slag aan Rotselaar-molen Beste,
ik twijfel er niet aan dat u aanwezig was op de recente herdenking van de Slag aan Rotselaar-molen, op vrijdag 11 september laatstleden.
Wat vond u van deze herdenkingsplechtigheid? Hiermee bedoel ik niet zozeer het grote aantal bezoekers, deelnemers, afvaardigingen, etc. maar vooral de impact en de inhoud van de redevoeringen door de burgemeester en senator Dhr. Claes, maar ook die van de voorzitter van de Vereniging van oudgedienden van het na-oorlogse 5 Linie en die van een jeugdige scholier. Het zou me een groot genoegen zijn om uw indrukken daaromtrent te mogen lezen.Werd er op een gepaste wijze aandacht besteed aan de gebeurtenissen van 1914- '18 en de inzet van het 5 Linieregiment? Bestaat er nog een levendige belangstelling in de regio van Rotselaar? Is er een lokaal museum of geschiedkundige kring van Rotselaar, die de gebeurtenissen van 'toen' kan documenteren?
Met vriendelijke groeten,
Hubert Keuppens

Gepost door: Hubert Keuppens | 13-09-09

12 september 1914 - Slag aan Rotselaar-molen Beste Hubert,

Ik was jammer genoeg niet aanwezig op de plechtigheid. Ik was toen namelijk met verlof. Zo niet had ik er zeker bij geweest. Nu is het zo dat de slag van Rotselaar een fragment is uit de belevenissen van Frans Amelinckx. Frans was een Willebroekenaar(buurgemeente van Boom). Je zal op het blog dan ook het hele verhaal van Frans kunnen lezen.Momenteel is dit nog maar een gedeelte.Op de website van "Heemkunde Vlaams-Brabant" vond ik de contactgegevens van de heemkundige kring Groot-Rotselaar.
De voorzittert:
Vic Van Nuffel
Torenstraat 38
3110 Rotselaar

Een e-mail adres of website vind ik echter niet. mvg,
Marc

Gepost door: Marc Verlinden | 15-09-09

De commentaren zijn gesloten.