28-03-08

Memoires van de oorlog 1914-1918(Deel VIII)

Slag van de IJzer

De 2e legerafdeling zou de sector op de uiterste linkervleugel van het ganse front bezetten; te Lobardszijde, tegen de zeeduinen en het strand, tot Saint-Georges.

Rond 17 oktober 1914 begon de IJzerslag, die duurde tot 30 oktober 1914. De eerste aanval op Nieuwpoort begon op 20 oktober 1914 met de aanval op Schuddebeurs en de grote versterkte hoeve (Bamburgh).

Deze hoeve, door paters, de vroegere bezitters van de hoeve, in een echt bastion herschapen, was moeilijk te veroveren. Daar die hoeve een sterke verdediging, als voorpost van de stelling Nieuwpoort was, werd om dit belangrijk steunpunt hardnekkig gevochten en viel dit bastion meermaals in de handen van de vijand en visa versa van de Belgen. Door de Duitse overmacht en de hardnekkige aanvallen van de vijand, moesten de Belgen de hoeve prijsgeven.

Op de uiterste vleugel van het front van Nieuwpoort tot aan de duinen, juist vóór het dorp Lombardsyde werd op de hoogste duin aldaar een Belgische vlag op een hoge mast geplaatst, om de bevelvoerders van de Engelse oorlogsschepen, die de Belgische strijdkrachten moesten steunen, aan te tonen waar de Belgische loopgrachten van de eerste lijn zich bevonden.

Dit was hoogst nodig daar van vernoemde schepen reeds in onze rangen geschoten was, en de waarnemer (observateur) in de kerktoren van Lombardsijde uit zijn post geschoten hadden en gedood.

Het bevel werd gegeven dat aan de voet van die vlaggemast een wacht moest geplaatst worden. Vijf soldaten en ikzelf, als overste, kregen het bevel bij die vlag te gaan postvatten. Had ik dit bevel korrekt uitgevoerd dan zou ik nu niet meer dit verhaal kunnen neerschrijven, want die Belgische vlag was maar amper 1/2 uur op de aangeduidde plaats gehezen of de Duitsers namen het onder kanonvuur en bij het eerste schot trof de projectiel de mast die verschillende meter door de lucht geslingerd werd en een kolonne duinzand deed opstuiven.


 affenberg
De Affenberg, Duitse stelling in de duinen van Lombartsijde
Foto: http://users.skynet.be/elliotenco/Oorloginbeeld.htm


De soldaten in de eerste lijn hadden uit nieuwsgierigheid die operatie gevolgd en wanneer ze die vlaggestok in de lucht zagen slingeren veronderstelden ze dat de wacht daarbij omgekomen was. Men kwam dan onmiddellijk toegelopen om zich te vergewissen van de toestand. Maar op de plaats zelf was niets meer te bespeuren;noch vlaggestok noch vlag. Ik aanzag dit alles lachend vanop het duin op vijftig meter vandaan, "hewel, wat zoekt ge?" Het antwoord luidde, wij kwamen u zoeken! Hun ongerustheid was te begrijpen, vooral de Jules was erg geschrokken. Had ik niet vooruitziende geweest, en mijn opdracht slaafs uitgevoerd, dan ware het onvermijdelijke gebeurd.

Bij het terugkeren in de loopgracht werd ik bij de kommandant van de kompagnie geroepen die mij geluk wenste en prees om mijn schrander vooruitzicht.

 

 

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.