08-12-07

Ams Joannes Baptist

Landbouwer, geboren op vrijdag 8 november 1895 te Boom (soldaat 2 kl. OV 1914/11e linie), woonachtig te Schelle en te Merksplas, overleden op maandag 14 juni 1915 te Stuivekenskerke (Oud-Stuivekenskerke).

Op 1 december 1920 ontving het gemeentebestuur een brief van de krijgsbegravingsdienst met de vraag of zij wisten waar de familie van Joannes woonde. Het gemeentebestuur zond op 14 december een antwoord waarvan de inhoud niet gekend is. Uit een schrijven van 17 juli 1921 blijkt dat zijn vader te Merksplas verbleef in de volgens het briefhoofd"Ministerie van Justitie; Staatsweldadigheidskoloniën; Bedelaarswerkhuis te Merxplas"(dit was een gesloten instelling).

De vader van Joannes Baptist schrijft het gemeentebestuur van Boom met de vraag of zij aan het ministerie van landsverdediging diverse officiële stukken kunnen bezorgen, waaronder de overlijdensakte van zijn echtgenote, een attest dat zijn zoon nooit getrouwd geweest is enz...Hij drukte tevens de wens uit dat de gemeente alle briefwisseling die hem aanbelangde liet doorsturen naar Merksplas. Nog volgens deze brief zou zijn zoon op 12 juni 1915 overleden zijn.

Joannes staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. Joannes Baptist was de zoon van Joannes Baptist(°Niel 13 december 1872) en Maria Eugenia Peeters(°Niel 7 januari 1876).
Zij huwden te Boom op 16 juni 1894 en woonden bij de geboorte van Joannes te Noeveren nr. 198.
Joannes vervoegde het leger in:1914.


monument karabiniers Oud-Stuivekenskerke
Monument ter ere van het 1ste en 2de karabiniers wielrijders