07-01-08

Holemans Albertus Maria Josephus

Student, geboren op donderdag 26 april 1894 te Boom (adjudant mil.1914/2de linie 7de cie.), woonachtig te Antwerpen, overleden op woensdag 18 september 1918 te Merkem om 5.20u in "freme d 'Italie" aan de gevolgen van een geweerkogel in de keel. Albertus overleed ongehuwd en werd begraven te Westvleteren, graf nr.707. Albertus vervoegde het leger op: 21 september 1914. Hij ontving het oorlogskruis. Albertus had een blonde haarkleur en was 1,78m. groot. Hij staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld.
Hij was de zoon van de vrederechter van het kanton Boom, Joannes Norbertus(°ca.1845) en Georgette Joanna Van De Capelle (°ca.1859). Zij woonden bij de geboorte van Albertus op de Antwerpsesteenweg nr. 115.


1 oktober 1917
- bij C.I.S.L.A.I                              7 juli 1918- in hospitaal bon secours

16 februari 1918- vervoegt het 2de linieregiment     7 juli 1918- naar 7/2 linieregimentholemans

holemans zerk

 


De laatste rustplaats van Albertus te Westvleteren (graf nr.707)

Hij ligt er begraven onder de naam Holemans Albert 

04-01-08

Haems Franciscus

Werktuigkundige, geboren op zondag 16 juli 1893 te Boom (soldaat 2kl. mil. 1913/6de linie 3de cie.), woonachtig aldaar, overleden op maandag 20 mei 1918 De Panne om 1.45u in het veldhospitaal "l'ocean" aan de gevolgen van verwondingen met bomscherven in de buikstreek. Hij werd gekwetst te  Pervijze op 20 mei 1918. Franciscus was al overleden bij aankomst in het hospitaal. Hij werd begraven in De Panne op dinsdag 21 mei 1918 aldaar graf nr.D 128. Franciscus had kastanjebruin haar en was 1,56m. groot.
Hij had een litteken op de rug.

Franciscus was achtereenvolgens in dienst op :

1 oktober 1917- bij C.T.A.M.

8 oktober 1917- naar C.I.A.M te Dieppe

7 november 1917- terug bij linieregiment

Vervoegde het leger op: 15 september 1913

Franciscus was de zoon van Josephus Henricus(°Willebroek 1 januari 1872) en
Isabella Maria Paulina Clement(°Boom 3 juni 1872). Zij huwden te Boom op 23 mei 1893.
De pleegvader van Frans, Karel Lode Willems, woonachtig in de vrijheidshoek nr.52 kreeg een uitnodiging om de inhuldiging van het
monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen.Haems Frans

Haems monument


Hij staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Haems Frans


Haems zerk
Franciscus rust op de militaire begraafplaats van De Panne, graf nr. D 128

02-01-08

De eerste oorlogsslachtoffers te Boom

Tijdens het eerste bombardement op donderdag 1 oktober, trok meer dan de helft der Boomse bevolking naar Antwerpen, Holland en Engeland. Vele personen sliepen in de nacht van 1 tot 2 oktober te Reet en te Aartselaar. Wanneer op dinsdag 6 oktober de tijding van de bevelhebber van Puurs kwam dat Boom diende ontruimd te worden, ontstond er een tweede paniek, die de andere helft van Boom diezelfde nacht nog naar Antwerpen voortjoeg.

Tijdens de beschieting van Boom op 1 oktober werden vier personen gedood. De werkvrouw Justina Smets, huisvrouw van Edmond De Weerdt van Boom werd door een granaat gedood in het huis van Mr. Rypens, maalder. Twee anderen, inwoners van Willebroek, werden getroffen op de houten brug over de Rupel.

De vierde werd er dodelijk gekwetst. De achtste oktober dreven de eerste Duitsers(mariniers per fiets) de lieden, welke zij in de kom van Boom aantroffen, in de kerk, in het gemeentehuis, op het politiebureel, en de volgende dag joegen zij die lieden met de bajonet in de rug over de Boomse grenzen. Zo kregen de Duitse boeven de kans te plunderen en te stelen. Op een twintigtal plaatsen, vooral in afgelegen wijken, mochten oude en ziekelijke personen thuis blijven, en deze waren dan getuigen van de slemppartijen(1) der vandalen.


wintertuin

De wintertuin aan het huis van Camille Rypens waar op 1 oktober 1914 Justina Smets het leven liet na een granaatinslag. We bemerken haar Links achter de bloembakken.


 weduwevanenschodtbrug

De houten brug over de Rupel(Wed.Van Enschodtbrug)werd eveneens getroffen door een granaat. De brug verbond de gemeente Boom met Klein-Willebroek en werd meer dan 50 jaar geleden afgebroken. Zij speelde ook een belangrijke rol tijdens de bevrijding van Boom in de Tweede Wereldoorlog. Bomenaar Marc Van de Velde schreef hierover een boek "De Bruggen van Boom".
In de verte het witte huis waar Justina Smets het leven liet na de granaatinslag. (foto: postkaartenarchief gemeente Boom)


bominslag Rypensklein
Ter gelegenheid van mijn boek "Het kleine Boom in de Grote Oorlog" schilderde mijn vriend Rudi De Vos het huis waar de granaat insloeg.
 Hij schilderde het tafereel waarheidsgetrouw volgens aanwijzingen van de huidige bewoners die afstammen van de molenaar Rypens.  

(1) braspartijen

30-12-07

Joannes Benedictus Vertongen

Geboren op dinsdag 21 juni 1887 te Puurs (soldaat 2 kl. Mil. 1907/17de linie 6de cie.), zoon van Henricus Vertongen en Philomena Bal. Joannes  overleed op maandag 18 maart 1918 De Panne om 16.00u. in het veldhospitaal "l'Ocean" aan de gevolgen van verwondingen van een obusscherf in de rechter schouder. Hij was er sinds 18 maart 1918 gehospitaliseerd. Joannes werd te Steenkerke gekwetst.  Volgens het bidprentje zou Joannes te Steenkerke overleden zijn op 17 maart 1918. Hij kreeg een laatste rustplaats op de militaire begraafplaats van De Panne. Op  4 juni 1920 ontving het gemeentebestuur een brief van het ministerie van landsverdediging. Het ministerie meldde in deze brief dat er nog steeds geen aanspraak was gemaakt op de persoonlijke bezittingen van Joannes. Hiervoor diende door de belanghebbenden een formulier ingevuld te worden wat terugbezorgd diende te worden aan het ministerie. De kwartiermeester van het 17de linieregiment liet op 21 februari 1921 weten dat er een som geld nagelaten was door Benedictus. Hiervoor moest wel eerste een akte van bekendheid opgemaakt worden(dit waren de namen van de erfgenamen). Deze akte kon door een notaris of vrederechter opgemaakt worden. In het geval van Benedictus mocht ook de burgemeester de akte opmaken. Dit laatste was enkel mogelijk als de te erven som niet meer dan 150fr. bedroeg. Joannes liet 146,95 fr. na. Op 12 mei 1921 tekende een familielid voor ontvangst van een niet nader genoemd sieraad. Op 18 augustus 1924 ontving zijn familie een aanvraagformulier tot het bekomen van kosteloze reiskaarten waarmee zij het graf van Joannes konden bezoeken. Op 29 juli 1925 verstuurde de commandant van het 17e linieregiment, 6de compagnie een brief vergezeld van de overwinningsmedaille bestemd voor de familie van Joannes. Op 11 augustus 1920 nam de familie de medaille in ontvangst. Joannes huwde te Boom op 9 april 1910 met Alida Regina Van Camp. Alida werd te Boom geboren op 11 april 1889. Zij huwde een tweede maal te Boom op 18 december 1920 met Frans Leyssens(°Aarschot 14 juli 1888). Alida woonde te Boom, Bosschen Nr.25. Op 6 juli 1920 ontving Alida de persoonlijke bezittingen van Benedikt. Dit waren: 1 geldbeugel, 1 ring, 1 tandenborstel, 1 scheerborstel, 1 scheermes en 1 scheerleder. Alida ontving een uitnodiging om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen. Vervoegde het leger in: 1907.

 


B.J. Vertongen

 

Joannes staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Vertongen Benedict

 

27-12-07

De Wit Philippus Eugenius

Geboren op donderdag 15 januari 1891 te Boom (soldaat 2kl. Mil. 1911/6de linie 1/4), woonachtig te Boom, Blauwstraat Nr.39, gesneuveld op dinsdag 25 augustus 1914 te Boortmeerbeek, begraven aldaar graf nr.31; herbegraven op het militair kerkhof te Veltem-Beisem op 21 juni 1924, graf nr.00083. Op 18 oktober 1920 ontving het gemeentebestuur van Boom een brief van het ministerie van landsverdediging. Hierin werd gevraagd of Philippus getrouwd was en of zij wisten wat er van hem geworden was. Later stuurde hetzelfde ministerie terug een brief waarin werd gemeld dat zijn bezittingen nog door niemand waren opgeëist. Vervoegde het leger in: 1911.

 


De Wit monument

De Wit bidprent

Philippus was de zoon van Carolus Josephus(°Boom 18 september 1868) en Maria Van Aken(°Boom 17 februari 1869). Zij huwden te Boom op 12 november 188 en woonden er in de Blauwstraat nr.39. Zijn vader kreeg een uitnodiging om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen.


De Wit BMB Veltem-Beisem
 

Laatste rustplaats van Philippus op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem  

14-12-07

De Bie Rudolf Joannes Josephina

Geboren op donderdag 23 april 1885 te Boom (sergeant BV 1903 foerier/2de karabiniers 4/2), woonachtig te Aarschot, Beguinhofstraat 4 en te Mechelen, Herreynstraat, overleden op donderdag 24 februari 1916 te Kensington(GB) aan de gevolgen van meningitis of een hersentumor, begraven te Kensal Green(Londen) graf nr.12219. Hij werd later begraven in een gemeenschappelijke graf op dezelfde begraafplaats. Rudolf staat niet op het monument der gesneuvelden van Boom vermeld. Vervoegde het leger in: 1903; gereformeerd te Antwerpen op 16 september 1914.

Rudolf was de zoon van spoorwegbediende Joannes Franciscus(°Geel 24 mei 1856) en Maria Isabella Charlotte Cesters (°Boom 31 augustus 1857). Zij huwden te Boom op 2 september 1882 en woonden er op de Antwerpsesteenweg nr.68.


monument de bie


 Hij staat op het monument van Kensal Green vermeld als De Bie Rodolphemonument Kensal Green

De Rooms-katholieke begraafplaats St.Mary werd in 1858 opgericht en grenst aan de begraafplaats van Kensal Green. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er vooral Belgische militairen begraven. Op de begraafplaats is een monument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde Belgische militairen.  
 

Op het monument staat onderstaande tekst te lezen:

"Hier rusten Belgische soldaten die nadat zij in den strijd voor 's lands onafhankelijkheid werden gekwetst in Engeland werden opgenomen en in dit gastvrij land stierven.
God schenk hun den eeuwige rust. Belgie beware trouw hun aandenken"


         

Het monument bevat de namen van 77 Belgische militairen

BASTIAENEN HENRI

+15 NOVEMBER 1915

BILIAU ALBERT

+ OKTOBER 1914

BINAER FRANCOIS

+25 NOVEMBER 1914

BOGAERS AUGUSTE

+30 OKTOBER 1914

BOLSIUS JACQUES

+18 FEBRUARI 1919

BRAUN ALBERT

+17 JULI 1918

CLAESSENS FRANCOIS

+17 NOVEMBER 1914

CLAREBOUT HENRI

+12 MEI 1919

CLAUS FRANCOIS

+15 NOVEMBER 1914

COLEBUNDERS PIERRE

+18 JULI 1915

CORMAN FREDERIC

+3 DECEMBER 1918

DE BIE RODOLPHE

+24 FEBRUARI 1916

DE JONGHE GABRIEL

+17 NOVEMBER 1918

DEGRANDE CAMILLE

+20 OKTOBER 1918

DEGRANDE GUSTAVE

+4 MAART 1915

DE KEYSER LOUIS

+8 SEPTEMBER 1917

DE PLAEN ISIDORE

+11 NOVEMBER 1914

DE SMET PIERRE

+7 NOVEMBER 1914

DE VOLDERE JEAN

+1 NOVEMBER 1914

DEWEZ EUGENE

+5 NOVEMBER 1914

DEWILDE HENRI

+20 NOVEMBER 1917

DIRICKX JEAN

+9 AUGUSTUS 1916

DUEZ GEORGES

+1 NOVEMBER 1914

FRAIPONT DESIRE

+5 SEPTEMBER 1915

FRANCOIS GEORGES

+5 NOVEMBER 1914

GANZEMAN FRANCOIS

+5 NOVEMBER 1914

GHYSELS ADOLPHE

+23 AUGUSTUS 1916

GILLES ALPHONSE

+11 NOVEMBER 1917

GILLET JEAN

+9 APRIL 1918

HUYBRECHTS LOUIS

+13 OKTOBER 1917

HUYGELEN OCTAVE

+17 JULI 1915

JANSEGERS EDOUARD

+23 JANUARI 1917

JANSSENS ERNEST

+19 SEPTEMBER 1917

JOLIVE RAPHAEL

+1 APRIL 1918

JOURDAIN PIERRE

+11 NOVEMBER 1914

KARNAS ARMAND

+25 DECEMBER 1918

LAMARCHE EDOUARD

+26 JANUARI 1915

LEIRE GRYSOLLE

+8 APRIL 1915

LEMAITRE FRANCOIS

+19 OKTOBER 1918

LEMMENS JOSEPH

+13 JULI 1918

LE ROY de GANSENDRIES GEORGES

+5 NOVEMBER 1918

MAEREMANS GUILLAUME

+28 MEI 1915

MAERTENS PROSPER

+22 OKTOBER 1914

MAES JEAN

+7 MEI 1915

MEIRE ARTHUR

+27 OKTOBER 1914

MERTENS EMMANUEL

+2 OKTOBER 1916

MONARD VICTOR

+25 SEPTEMBER 1918

MUYLDERMANS ALPHONSE

+10 APRIL 1918

PAQUE JEAN

+8 OKTOBER 1915

PEETERS CHARLES

+4 NOVEMBER 1914

PIRE ALBERT

+10 NOVEMBER 1918

ROYMANS DESIRE

+12 FEBRUARI 1915

SCHEEPERS CHARLES

+11 NOVEMBER 1914

SINNER ALBERT

+9 NOVEMBER 1914

SMETS JOSEPH

+17 JANUARI 1917

SNELLAERT OCTAVE

+25 OKTOBER 1918

SPARMONT WILLIAM

+28 OKTOBER 1917

SWINNENS AUGUSTE

+26 MAART 1917

TAGON OSCAR

+15 DECEMBER 1917

VAN CAMPENHOUDT EDOUARD

+15 FEBRUARI 1915

VAN den EEDE LAURENT

+28 JANUARI 1918

VAN den KIEBOOM FRANCOIS

+13 FEBRUARI 1918

VAN der KINDEREN ANDRE

+28 MAART 1919

VAN der MOLEN CHARLES

+19 OKTOBER 1918

VAN DEUN ARTHUR

+5 MAART 1916

VAN DOREN ALPHONSE

+13 JANUARI 1919

VAN DUYTEKOM EDOUARD

+5 JANUARI 1918

VAN DYCK HENRI

+1 DECEMBER 1918

VAN DYCK JEAN

+5 NOVEMBER 1918

VAN GREVELING LIEVIN

+28 OKTOBER 1914

VAN HOMELLE

+22 OKTOBER 1914

VAN PUYENBROECK FRANCOIS

+12 OKTOBER 1917

VERBEECK MICHEL

+19 MEI 1917

VERBRAECKEN EDOUARD

+14 JULI 1918

VERSCHOORE JULES

+23 SEPTEMBER 1918

VERSLYP JOSEPH

+13 OKTOBER 1918

VLEMINCKX JEAN

+25 NOVEMBER 1918


gedenkplaat Kensal Green
 

Gedenkplaat op de begraafplaats


12-12-07

De Decker Frans Jan

Geboren op 9 juni 1891 te Reet (Soldaat 2 kl. OV /7 Linie / 5 Cie.),  ongehuwd overleden op 18 maart 1918 te Ramskapelle aan de verwondingen van obusscherven. Begraven te Veurne op 20 maart 1918 (graf nr.394). Herbegraven op de militaire begraafplaats van De Panne op 7 november 1924 (graf nr. J 18). De pleegouders van Frans werden uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 Oktober 1923 bij te wonen. Zij woonden te Boom, Krekelenberg nr.22/1. 


 De Decker Jan

Frans was de zoon van werkman Franciscus(°Boom 5 juli 1862 +Boom 12 september 1901) en Maria Ludovica Mampaey(°Rumst 30 september 1861 +Boom 31 december 1900). Zij woonden te Boom, Schomme 158.


  monument De Decker Jan

Frans staat op het monument der gesneuvelden vermeld


  zerk De Decker Jan

De laatste rustplaats van Frans Jan op de militaire begraafplaats van De Panne

11-12-07

Deckers Carolus Ludovicus

Fabrieksarbeider, woonachtig te Boom en er geboren op zaterdag 21 juli 1894(soldaat 2kl. Mil. 1914/6de linie 4/4). Carolus sneuvelde op zaterdag 17 april 1915 te Woumen en werd begraven te Lo op het gemeentelijk kerkhof graf nr.24. Hij werd herbegraven  te Boom op 9 maart 1922.  Op 23 augustus 1920 ontving zijn vader de nalatenschap van Carolus. Dit was 21,62 fr.


Deckers Karel
 

Carolus was de zoon van meestergast Petrus Franciscus(°Boom 10 september 1859) en Maria Pelagia Wijckmans(°Boom 29 januari 1865). Zij huwden te Boom op 12 oktober 1891 en werden uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen. Zij woonden toen te Noeveren nr.198.


monument Deckers Karel

Carolus staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Deckers Karel Lod.zerk Deckers Karel
 

Carolus kreeg een laatste rustplaats op het erepark van het kerkhof te Boom
Zijn geboortedatum staat echter foutief op de zerk. Er staat 21/7/1897 i.p.v. 21/7/1894

09:30 Gepost door Marc in militairen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deckers, wijckmans, boom, wereldoorlog i, woumen |  Facebook |

10-12-07

De Bleser Frans

Geboren op zondag 20 mei 1894 te Boom , in het huis gelegen Nielsestraat nr.134(volgens geboorteakte nr.221, soldaat 2kl.mil.1914/9de linie 1/1), woonachtig te Niel, Boomsestraat  nr.111, vermist op zaterdag 28 september 1918 te Langemark. Hij verdween bij de gevechten om Stadenberg. Tijdens deze gevechten werden de Duitsers door honderden kanonnen uit het bos van Houthulst verjaagd. Zij zaten daar reeds vier jaar ingebunkerd. Franciscus staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. Hij maakte achtereenvolgens deel uit van volgende legereenheden:

13 januari 1917-  naar 9de linieregiment/1ste cie.

15 november 1917- gekwetst en geëvacueerd naar I.M.D.

19 november 1917- terug bij 9de linie/1ste cie.


De Bleser Frans
 

Hij was de zoon van Joannes Constant (°Sint-Amands 23 april 1853) en Rosalia Van Den Neucker (°Boom 10 september 1857). Zij huwden te Boom op 7 augustus 1878.


09-12-07

Beulens Cornelius Franciscus

Geboren op vrijdag 13 februari 1880 te Boom (soldaat 2Kl. mil.1900/artil.verst.plaats Antwerpen), woonachtig te Hoboken, Krugerstraat 214. Cornelius overleed op dinsdag 30 mei 1916 te Harderwijk(NL) aan de gevolgen van tuberculose in het sanatorium "Sonnevanck" en er begraven.  Vervoegde het leger in: 1900

Cornelius huwde te Boom op 1 januari 1904 met naaister Irma De Smet (°Boom 14 augustus 1882). Hij was de zoon van Joannes Beulens die te Boom overleed op 13 december 1879, en Joanna Catharina Mampaey. Joanna werd te Boom geboren rond 1846 en overleed er op 21 april 1903. Zij was toen voor een tweede maal gehuwd met Frans De Paep. Op 17 september 1901 werd te Boom van Cornelius en Irma een dochter Bertha Catharina geboren die zij bij hun huwelijk erkenden.  Cornelius staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld.

Het onderstaande fictieve verhaal, gebaseerd op Cornelius Franciscus Beulens, werd geschreven door Theo Bakker. Theo heeft een boek over het sanatorium te Harderwijk geschreven waar ook het onderstaande verhaal in staat. In dit sanatorium verbleven veel Belgen. Voor meer info over dit boek kan je terecht bij het Zorg-en kenniscentrum "Sonnevanck", Sonnevancklaan nr.2 te 3847 LC Harderwijk(NL),tel. 0031/341414942.

In een vreemd land...

Frans Buelens was een van de eerste Belgen die in Sonnevanck kwam kuren. Hij rust met bijna driehonderdvijftig lotgenoten op het Belgisch Militair Ereveld in Harderwijk, op begraafplaats Oostergaarde. Ze stierven aan de Spaanse Griep, aan de tering of gewoon van ellende. Ver weg van Hoboken en Antwerpen, waar hij woonde en als dokopzichter werkzaam was. Ver weg ook van zijn vrouw Irma en hun kinderen.

‘De laatste drie jaren waren een nachtmerrie, maar dan met één verschil. Dit was geen droom maar de werkelijkheid, erger dan iemand het ooit kan verzinnen. Het begon in 1914 met de mobilisatie. Het leven van mij en mijn gezin werd verstoord door de oproep om ‘onder de wapenen' te komen. Ik was niet de enige, want veel van de mannen waarmee ik in de haven van Antwerpen werkte, moesten ook. De oorlogsdreiging was groot en joeg ons, gewone mensen, veel schrik aan. Ons bestaan werd er ernstig door verstoord en het leger bood geen alternatief voor het betrekkelijk rustige leven dat we leidden. Oké, rijk waren we niet en het leven was hard, maar samen met Irma en de kinderen had ik het goed. De dreigende oorlog veranderde echter alles.

Ik werd opgeleid tot schutter. Niet dat het zoveel voorstelde, want het grootste gedeelte van mijn opleiding bestond uit marcheren en poetsen, maar ik had een geweer en mocht een enkele keer met losse flodders schieten.

Na mijn korte opleiding werd het ernst toen de Duitsers in augustus 1914 ons land binnenvielen. Samen met duizenden anderen moesten we Antwerpen verdedigen, maar voordat we werkelijk in actie konden komen was het al voorbij.

Na een vreselijk bombardement van de stad tekende de legerleiding de overgave en vluchtte het legerkorps naar Nederland. We dachten dat het daar beter zou zijn. We wisten niet dat Nederland ook een vijand was. In plaats van ons vrij te kunnen bewegen, werden we opgesloten. Eerst in het zuiden, later hoorden we dat we naar het noorden zouden gaan, naar Zeist of Amersfoort. We gingen eerst per trein naar Amersfoort waar we in een groot legerkamp werden gehuisvest. Na veertien dagen doelloos wachtten trokken we door naar Harderwijk, waar we met meer dan tienduizend man arriveerden.

Hoewel het oktober was, werden we gehuisvest in een tentenkamp op de hei. Ik maakte me zorgen hoe het thuis zou gaan. De verschrikkelijkste verhalen deden de ronde, maar echt nieuws was er niet. Het was alleen maar gissen en raden, niemand die het wist.

Op één uur lopen van het station stond ons kamp, de tenten lagen klaar om te worden opgezet. We sliepen met z'n zessen in een kleine tent die nog het meest op een indiaanse tipi leek. We hoopten dat het niet lang zou duren voordat we naar België konden terugkeren, maar de dagen verstreken. De dagen werden weken, de weken werden maanden en na de winter kwam het eerste voorjaar in een vreemd land. We moesten bouwen: grote houten barrakken namen de plaats in van de tenten.

In elke barak tweehonderdvijftig soldaten, zonder veel licht en ventilatie.

Kun je je voorstellen hoe het daar rook? In totaal waren er vijftig barrakken in het kamp en nog wat kleine gebouwen. Het kamp was afgesloten met prikkeldraad. Sporadisch mochten we er uit, maar ook dan was er weinig te beleven. Geld hadden we niet en de bevolking van Harderwijk bekeek ons alsof we wilde beesten waren.

Het eerste jaar in Holland verliep afschuwelijk. In de zomer van 1915 werd ik ziek, althans toen openbaarde zich de ziekte waar ik al langer last van had. Hoesten, vermoeidheid, koorts en gewichtsverlies. De dokter dacht aan tering.

Omdat er een sanatorium in de buurt was met plaatsen voor militairen mocht ik daarheen in plaats van naar de ziekenbarak. Sonnevanck heette dat sanatorium, het lag niet ver van ons kamp. Het was een verademing vergeleken met het kamp. Als het kamp de hel was, dan was Sonnevanck de hemel. We hadden er een klein paviljoen waar zo'n dertig militairen verbleven. Er waren voor mij drie belangrijke dingen in Sonnevanck. Ten eerste waren er vrouwen. Zusters die voor ons zorgden. Ze waren druk en streng, maar ook zorgzaam en goed. Maar bovenal waren het vrouwen. Ze deden me aan Irma denken, mijn eigen vrouw, met wie ik geen contact kon krijgen en waarvan ik niet wist hoe het met haar ging. Ten tweede was het er schoon en licht. Het was een andere wereld dan de bedompte en stinkende barak in het kamp die maar een paar kilometer verderop stond. Ten derde was er rust. Ik moest rusten en had een schoon bed. Het eten was er anders dan thuis, maar het was goed en meer dan voldoende. Roken was er niet meer bij en ook een pint kregen we daar niet. Het leven verliep rustig. Onderling spraken we over thuis en over de oorlog. Niets was zeker, we kregen bevestiging noch ontkenning.

Mijn ziekte verliep niet voorspoedig. Ondanks de betere omstandigheden, de therapie en de zorg bleef ik koorts houden. Ook viel ik af. Ik had chronische diarree en moest veel hoesten. Soms spuwde ik bloed. Mocht ik in het begin nog in het bos wandelen, nu lag ik de hele dag op bed.

Van tijd tot tijd kreeg ik bezoek van mijn kameraden. Een enkele keer kwam meneer pastoor vanuit het interneringskamp. Ik vroeg me in toenemende mate af wat de zin was van mijn bestaan. Er was niemand die daarop een antwoord kon geven. De pastoor niet, de dokter niet, mijn maten niet. Ik moest er maar in berusten, zeiden ze, maar dat kon ik niet en dat wilde ik ook niet. Mijn vrouw en kinderen waren ver weg, mijn eigen huis, ja, zelfs mijn land was onbereikbaar en ik twijfelde of ik het ooit terug zou zien. Hoe moest dat met mijn kinderen, leefden ze nog, wie zou voor ze zorgen? Mijn vrouw kon het niet alleen aan. Ik had er veel verdriet om.

Met mijn kameraden kon ik er niet over spreken. Waarom wist ik niet, maar ik durfde mijn angst niet te tonen. Op een dag kwam een van de zusters bij me zitten. Het was alsof ze alles begreep zonder dat ik haar iets hoefde te zeggen. Ze keek me aan en legde haar hand op mijn hand. Ze leek op de maagd Maria, een heilige bijna. Hoe het verder moest gaan wist ik niet, ik kon me alleen maar overgeven en afwachten. Misschien kwam het toch nog goed, al zou ik niet weten hoe. Die zuster wist het wel. Misschien door mijn hand vast te houden of door er alleen maar te zijn.'


zerk Beulens Joannes Baptist Harderwijk

Laatste rustplaats op de militaire begraafplaats "Oostergaarde" te Harderwijk.


tentenkamp Harderwijk
Tentenkamp te harderwijk


Harderwijk sanatorium hoofdgebouw

Hoofdgebouw van het sanatorium te Harderwijk.


Kerstefeest 1916 sanatorium Harderwijk
Kerstfeest 1916 in het sanatorium te Harderwijk.

08-12-07

Ams Joannes Baptist

Landbouwer, geboren op vrijdag 8 november 1895 te Boom (soldaat 2 kl. OV 1914/11e linie), woonachtig te Schelle en te Merksplas, overleden op maandag 14 juni 1915 te Stuivekenskerke (Oud-Stuivekenskerke).

Op 1 december 1920 ontving het gemeentebestuur een brief van de krijgsbegravingsdienst met de vraag of zij wisten waar de familie van Joannes woonde. Het gemeentebestuur zond op 14 december een antwoord waarvan de inhoud niet gekend is. Uit een schrijven van 17 juli 1921 blijkt dat zijn vader te Merksplas verbleef in de volgens het briefhoofd"Ministerie van Justitie; Staatsweldadigheidskoloniën; Bedelaarswerkhuis te Merxplas"(dit was een gesloten instelling).

De vader van Joannes Baptist schrijft het gemeentebestuur van Boom met de vraag of zij aan het ministerie van landsverdediging diverse officiële stukken kunnen bezorgen, waaronder de overlijdensakte van zijn echtgenote, een attest dat zijn zoon nooit getrouwd geweest is enz...Hij drukte tevens de wens uit dat de gemeente alle briefwisseling die hem aanbelangde liet doorsturen naar Merksplas. Nog volgens deze brief zou zijn zoon op 12 juni 1915 overleden zijn.

Joannes staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. Joannes Baptist was de zoon van Joannes Baptist(°Niel 13 december 1872) en Maria Eugenia Peeters(°Niel 7 januari 1876).
Zij huwden te Boom op 16 juni 1894 en woonden bij de geboorte van Joannes te Noeveren nr. 198.
Joannes vervoegde het leger in:1914.


monument karabiniers Oud-Stuivekenskerke
Monument ter ere van het 1ste en 2de karabiniers wielrijders

 

07-12-07

Aerts Victor Eduard

Geboren op zaterdag 11 september 1886 te Boom, in het huis gelegen Vrijheidshoek nr.71, overleden op zondag 11 juli 1920 te Rouen (l'Hôtel Dieu) aan maagkanker. Hij staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. De reden hiervoor is de omzendbrief van 18 maart 1920 van gouverneur Baron van de Werve en van Schilde. Deze brief bepaalde dat 30 september 1919 de uiterlijke datum van overlijden was waarop een militair erkend werd als oorlogsslachtoffer. Victor kwam dus niet meer in aanmerking.      

           Victor was getrouwd met Francisca Leonia Van Moer. Hij was de zoon van voerman en brouwersgast Josephus Eduardus (°Sint-Niklaas 13 mei 1847) en arbeidster Ludovica Philomena Withouck(°Boom 14 april 1851). Josephus en Ludovica huwden te Boom op 16 november 1871 en woonden er in de Vrijheidshoek nr.71.

Fragment uit de brief van de gouverneur:

"Antwerpen den 18 maart 1920

Aan de gemeentebesturen der provinciën,

Door den heer minister van landsverdediging werd volgende omzendbrief tot de krijgsoverheden gericht:

"In de verschillende garnizoenen worden nog voortdurend op de militaire kerkhoven al de soldaten zonder onderscheid begraven die in de gezondheidsinrichtingen komen te overlijden.

Die handelswijze onttrekt aan die begraafplaatsen het karakter van kerkhof dat hen kenmerkt. Er dient opgemerkt  dat de militaire begraafplaatsen in de toekomst niet meer voor den begravingsdienst mogen aangewend worden; zij moeten uitsluitelijk voorbehouden worden aan de dapperen die tijdens den oorlog hun leven voor het vaderland opofferden.

Dienvolgens zullen op de militaire begraafplaatsen en in de voorbehouden grasperken van de gemeentekerkhoven, nog enkel mogen ter aarde worden besteld de stoffelijke overblijfsels van de soldaten, die zouden bezwijken aan de gevolgen van wonden of ziekten die zij tijdens de oorlog hebben opgedaan.  Het einde van dezen  laatsten vastgesteld zijnde op 30 september 1919 ".


  ROUEN(F), L'HôTEL DIEU

Le Musée Flaubert et d'histoire de la médecine  51 rue Lecat

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het dienst als Brits militair hospitaal. L'hôtel Dieu is de Franse benaming voor Godshuis of gasthuis. Het gebouw kende door de eeuwen heen diverse bestemmingen. Zo was het tijdens de Franse Revolutie een gevangenis. Het was ook een tijd een tehuis voor wezen. Momenteel bevindt er zich in de gebouwen het museum  van de geschiedenis van de geneeskunde. De stad Rouen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest door bombardementen.

l'hotel dieu
Ingang l'hôtel Dieu


l'hotel dieu ziekenzaal
Ziekenzaal l'hôtel Dieu

11:00 Gepost door Marc in militairen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldoorlog i, rouen, van moer, withouck, boom |  Facebook |

06-12-07

Aerts Constant Louis

Steenbakker, geboren op zondag 24 juni 1894 te Boom, in het huis gelegen Krekelenberg nr.138,(soldaat 2 kl. mil. 1914 reg.7e linie/1 cie.), woonachtig te Terhagen, gesneuveld op zondag 29 september 1918 te Moorslede en er begraven op woensdag 2 oktober 1918, graf 12. Herbegraven op 3 maart 1923 op de gemeentelijke begraafplaats te Terhagen(volgens database Danny Wilssens). Het graf is er echter niet (meer?) te vinden. Constant staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. Constant was de zoon van Henri (° Ruisbroek 7 november 1868) en Joanna Maria De Wachter
(° Ruisbroek 4 oktober 1866). Zij huwden te Boom op 13 januari 1892.

Op de website "Blindganger" http://users.pandora.be/blindganger/  van Freddy Vandenbroucke is hiervan het onderstaande relaas te lezen:

 "Op 28 september begon de grote slag, met de Belgen ten noorden van de weg Ieper-Zonnebeke en de Britten ten zuiden. De eerste twee dagen was de vooruitgang bemoedigend. Veel dorpen (meestal enkel nog de ruines) werden ingenomen. Het verst kwamen de Belgen en Britten in de omgeving van Dadizele waar de weg Menen - Roeselare gezamenlijk werd bereikt. Het bos van Houthulst, een formidabel uitgebouwde stelling, werd op één dag ingenomen. Moeizaam ging het aan de westkant van Westrozebeke (Zeugeberg) waar de Duitse weerstand bijzonder taai was en enkel een acute dreiging van omsingeling de Duitsers uit hun posities verdreef. De Belgen slaagden erin hun linies te verleggen tot aan de westrand van Roeselare. Daar viel het offensief voorlopig stil, wachtend tot de artillerie haar stukken dichterbij had kunnen brengen. Ook al omdat daar een onverwacht obstakel opdook: de goed gecamoufleerde "Flandern stellung". 

Ook de Britten rukten snel op. De oude slagvelden rond Geluveld en Hill 60 werden snel overschreden en weldra bereikten ze de rand van de dorpskom van Geluwe. De bevrijding van de dorpskom zal wel nog twee weken op zich laten wachten. Iets noordelijker hebben ze zich wel kunnen nestelen in het centrum van Dadizele, het eerste dorp dat zij innemen waarvan de behuizing nog enigszins rechtop is gebleven".

Dankzij een tip van  Freddy Vandenbroucke kwam ik te weten dat er een boek genaamd Van het Vrijbos tot Roeselare, Eindoffensief 1918  bestaat  dat dit eindoffensief  gedetailleerd beschrijft en waar ook de gevechten in Moorslede aan bod komen waar vele Belgen het leven lieten. Verdere informatie over auteurs Robert Baccarne en Jan Steen kan je vinden op de website  "Wereldoorlog I in de Westhoek" onder de link "literatuur"  http://www.wo1.be/

 


ingang kerkhof Terhagen

Zij-ingang van de gemeentelijke begraafplaats te Terhagen

05-12-07

Adams Karel Juliaan

Horlogemaker en spoorwegarbeider, geboren op dinsdag 30 september 1884 te Lovenjoul (soldaat/5de linie), woonachtig in de Blauwstraat Nr.47, overleden op maandag 4 november 1918 te Boom thuis "in zijn haardstede"ten gevolge van een longontsteking. Het ministerie van landsverdediging stuurde op 10 december 1920 aan het gemeentebestuur een brief. Hierin vroegen zij om een kopij van de overlijdensakte. Tevens wilden zij weten hoe hij zijn eenheid had verlaten.

Op 22 april 1921 ontving het gemeentebestuur van Boom via "den IJzeren weg" 4 kruisen.
De krijgsbegravingsdienst verzocht de gemeente om een kruis op het graf van Karel aan te brengen. Blijkbaar bestond er twijfel over de omstandigheden waarin Karel overleed want de krijgsbegravingsdienst stuurde op 7 juli 1921 terug een brief vanuit Mechelen met de vraag in welke omstandigheden hij overleden was(ziekte of kwetsuur) en of hij wel aan de oorlog had deelgenomen. Indien mogelijk hadden zij ook graag een bewijs verkregen van een militaire geneesheer.

Hij huwde op zaterdag 23 november 1912 te Boom (getuigen waren Juul Van Den Broek schoonbroer Bruidegom en haar broer Eugeen Jacobs), op 28-jarige leeftijd met  Maria Julia Jacobs (26 jaar oud), geboren op zondag 5 september 1886 te Boom,dochter van Pieter Jozef Jacobs  en Maria Catharina De Gres.Maria Julia werd uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen. Zij woonde toen in de Blauwstraat nr.5. Karel was de zoon van schoenmaker Augustijn Adams(°Lovenjoul 22 juli 1856)  en Virginia Nijs. Zij woonden te Lovenjoul.

 


adams julius monument
 Karel staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Adams Julius

Claes Jan Frans

Fabrieksarbeider en steenbakker, geboren op donderdag 19 juli 1894 te Terhagen (soldaat 2 kl.mil.1914/2de jagers te voet 11de cie.), woonachtig te Boom, gesneuveld op zondag 3 november 1918 te Ertvelde (Stoepe).


In het boek 'Ertvelde' door Achiel De Vos staat over de krijgsverrichtingen van 3 november 1918 het volgende te lezen: "de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen wordt betrokken bij het grote bevrijdingsoffensief van 1918 vanaf 2 november. De pastoor van Kluizen schrijft: "Op zondag 3 november om 8 1/2 uur 's morgens begon de beschieting van het dorp door Duitse en Belgische soldaten.

Tegen het kanaal van Terneuzen werden door de Duitschers 45 huizen in brand gestoken, het kasteel van de Edele familie de Potter d'Indoye werd ten grooten deelen omvergeschoten en de Duitschers deden de groote brug van het kanaal in de lucht vliegen. Onze moedige soldaten vochten aan het kanaal tot op 11 november dag van den wapenstilstand, maar helaas vielen er hier 12 op het veld van eer." Ook voor Ertvelde op de linkeroever van het kanaal was het een gelijkaardige, bange oorlogsweek. De toren van de kerk werd door verscheidene granaatinslagen getroffen. De kerk  zelf werd na de doorbraak aan de IJzer als 'Kriegslazarett' ingericht."


Joannes werd begraven op dinsdag 5 november 1918 te Eeklo, graf nr.6. Herbegraven op de militaire begraafplaats van Steenbrugge op 18 maart 1924, graf nr.530. Hij was 1.68m. groot en had een blonde haarkleur. Joannes vervoegde het leger op 21 september 1914.. Op 1 oktober 1917 was hij in dienst bij de 11de cie. 2de jagers te voet. Hij overleed ongehuwd. Joannes was de zoon van Joannes Ludovicus(°Boom 5 januari 1869) en Anna Maria Somers(°Boom 24 april 1867). Joannes en Anna huwden te Boom op 25 mei 1893. Zij werden uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonden toen in de Bosstraat nr.103.

 

claes jan bidprentje

 


claes jan monument Joannes staat op het monument der
gesneuvelden 
 vermeld als Claes Jan

04-12-07

Capelle Julianus Edmondus Victor

Haarkapper, geboren op woensdag 20 november 1889 te Antwerpen (soldaat 2 Kl. OV/genie 5 D.A./3de cie.) Julianus woonde te Boom bij zijn pleegvader.Hij sneuvelde op maandag 30 september 1918 tijdens het eindoffensief te Koksijde-Bad. Julianus kwam om bij het bombardement van het kantonnement; Ex 1 linieregiment. De archieven vermelden hier nog bij dat hij werd "uiteengerukt".Het gemeentebestuur vroeg gratis vervoerskaartjes aan voor Clement Ceulemans zodat hij een bezoek kon brengen aan het graf van Julianus. Clement woonde te Boom in de Hoogstraat nr.14. Alvorens deze te kunnen verkrijgen diende het gemeentebestuur een verklaring van overlijden van Julianus aan het ministerie van landsverdediging te bezorgen samen met een getuigschrift dat Clement Ceulemans wel degelijk de pleegvader van Julianus was.

Julianus werd begraven op dinsdag 1 oktober 1918 in De Panne , "Duinhoek", graf nr.B/154.


capelle juliaan

Hij was 1,69m. groot en had een licht kastanjebruine haarkleur. Vervoegde het leger op 14 maart 1915. Op 1 oktober 1917 was hij in dienst bij de 3de cie. 5de regiment genie. Hij was de zoon van Hyronimus Lieven en Maria Louisa Baele, beiden woonachtig te Antwerpen.


capelle juliaan monument

               
Julianus staat op het monument der gesneuvelden vermeld als Capelle Juliaan


zerk capelle juliaan

De laatste rustplaats van Juliaan op de militaire begraafplaats van De Panne, graf nr. B 154

29-11-07

Gebroeders De Herdt

gebroeders de herdt


Als er ooit een medaille zou uitgereikt zijn voor het meest vaderlandslievende gezin dan zou de familie De Herdt uit Boom zeker in aanmerking gekomen zijn. Niet minder dan 4 broers uit dit gezin verdedigden ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Franciscus Gerardus(Gerard) werd te Boom geboren op 4 oktober 1882. Hij was gehuwd met Carolina Van Linden(°Boom 28 januari 1882 +Boom 10 maart 1961) en overleed op de gezegende leeftijd van 90 jaar te Boom op 21 januari 1973.

Franciscus Amandus(Frans)werd te Boom geboren op 11 februari 1884. Hij huwde te Boom op 20 maart 1920 met Emma Maria De Wachter(°Boom 27 maart 1887 + Duffel 1942). Franciscus overleed te Boom op 27 februari 1955.

Joannes Josephus (Jozef) werd te Boom geboren op 9 juni 1892. Hij overleed, net als zijn broer Franciscus Gerardus, op 90-jarige leeftijd, te Reet op   25 april 1983.

Egied Augustijn (Egied) zag het levenslicht te Boom op 4 juni 1896. Hij huwde te Boom op 10 oktober 1931 met Maria Victoria Vermant (°Boom 29 december 1905 +Boom 22 januari 1985). Egied overleed te Boom op 9 mei 1976.

De vier gebroeders waren de zonen van Egied August en Maria Catharina Sas. Het gezin telde zo maar eventjes 8 kinderen. Steenbakkersgast Egied August werd te Boom geboren op 19 april 1853. Hij was de zoon van Petrus Franciscus en Petronella Van Mechelen. Hij overleed te Boom op 20 april 1936. Op 1 september 1880 gaf hij te Boom het jawoord aan Maria Catharina Sas. Zij was de dochter van Franciscus Jacobus en Regina Van den Neucker. Maria Catharina werd te Boom geboren op 18 november 1856 en overleed er op 5 december 1948. Zij was toen 92 jaar oud. Het gezin was woonachtig te Boom in de wijk Noeveren.      

 Met dank aan Ludo De Herdt uit Aartselaar

28-11-07

Jules Van den Bossche

jules van den bossche1


 
jules van den bossche5
jules van den bossche4
 jules van den bossche3
jules van den bossche6
jules van den bossche2

Juliaan Paul Van Den Bossche
°Boom 25-06-1888 + Willebroek 23-08-1982
Beroep/ Kuiper Winkelier Was 7 jaar soldaat sergeant
Met dank aan Wily Mees uit Willebroek voor de informatie en Gaston Van den Bossche voor de foto's.

Familie Van den Bossche (Stanne Bos)

stannebos2

 Zoon van Jan Van den Bossche (°1814 +1905) en Melanie Peeters (°1815 +1900), geboren op 23 maart 1852 in Willebroek.

Vader Jan baat "café Londen" uit, met daarachter een kuiperij en een bollebaan, op de huidige Mechelsesteenweg net over de brug. Het café kent vnl. klandizie van de Willebroekse burgerij (o.a. Louis De Naeyer).

Na 13 jaar in Boom te hebben gewoond en als kuiper actief te zijn geweest, vestigt Stanne zich in de Nieuwstraat, in "café Vreugdegalm", met feestzaal en erachter een kuiperij. Het café was gelegen naast "de Blauwe Kiel", en recht tegenover de later "cinema Palace", waar de Wââgemââker woonde. Stanne Bos overleed in Willebroek op 9 juli 1924.

Bovenstaande info is te vinden in het Willebroeks woordenboek

Foto: Gaston Van den Bossche