27-12-07

De Wit Philippus Eugenius

Geboren op donderdag 15 januari 1891 te Boom (soldaat 2kl. Mil. 1911/6de linie 1/4), woonachtig te Boom, Blauwstraat Nr.39, gesneuveld op dinsdag 25 augustus 1914 te Boortmeerbeek, begraven aldaar graf nr.31; herbegraven op het militair kerkhof te Veltem-Beisem op 21 juni 1924, graf nr.00083. Op 18 oktober 1920 ontving het gemeentebestuur van Boom een brief van het ministerie van landsverdediging. Hierin werd gevraagd of Philippus getrouwd was en of zij wisten wat er van hem geworden was. Later stuurde hetzelfde ministerie terug een brief waarin werd gemeld dat zijn bezittingen nog door niemand waren opgeëist. Vervoegde het leger in: 1911.

 


De Wit monument

De Wit bidprent

Philippus was de zoon van Carolus Josephus(°Boom 18 september 1868) en Maria Van Aken(°Boom 17 februari 1869). Zij huwden te Boom op 12 november 188 en woonden er in de Blauwstraat nr.39. Zijn vader kreeg een uitnodiging om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen.


De Wit BMB Veltem-Beisem
 

Laatste rustplaats van Philippus op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem