05-12-07

Claes Jan Frans

Fabrieksarbeider en steenbakker, geboren op donderdag 19 juli 1894 te Terhagen (soldaat 2 kl.mil.1914/2de jagers te voet 11de cie.), woonachtig te Boom, gesneuveld op zondag 3 november 1918 te Ertvelde (Stoepe).


In het boek 'Ertvelde' door Achiel De Vos staat over de krijgsverrichtingen van 3 november 1918 het volgende te lezen: "de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen wordt betrokken bij het grote bevrijdingsoffensief van 1918 vanaf 2 november. De pastoor van Kluizen schrijft: "Op zondag 3 november om 8 1/2 uur 's morgens begon de beschieting van het dorp door Duitse en Belgische soldaten.

Tegen het kanaal van Terneuzen werden door de Duitschers 45 huizen in brand gestoken, het kasteel van de Edele familie de Potter d'Indoye werd ten grooten deelen omvergeschoten en de Duitschers deden de groote brug van het kanaal in de lucht vliegen. Onze moedige soldaten vochten aan het kanaal tot op 11 november dag van den wapenstilstand, maar helaas vielen er hier 12 op het veld van eer." Ook voor Ertvelde op de linkeroever van het kanaal was het een gelijkaardige, bange oorlogsweek. De toren van de kerk werd door verscheidene granaatinslagen getroffen. De kerk  zelf werd na de doorbraak aan de IJzer als 'Kriegslazarett' ingericht."


Joannes werd begraven op dinsdag 5 november 1918 te Eeklo, graf nr.6. Herbegraven op de militaire begraafplaats van Steenbrugge op 18 maart 1924, graf nr.530. Hij was 1.68m. groot en had een blonde haarkleur. Joannes vervoegde het leger op 21 september 1914.. Op 1 oktober 1917 was hij in dienst bij de 11de cie. 2de jagers te voet. Hij overleed ongehuwd. Joannes was de zoon van Joannes Ludovicus(°Boom 5 januari 1869) en Anna Maria Somers(°Boom 24 april 1867). Joannes en Anna huwden te Boom op 25 mei 1893. Zij werden uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonden toen in de Bosstraat nr.103.

 

claes jan bidprentje

 


claes jan monument Joannes staat op het monument der
gesneuvelden 
 vermeld als Claes Jan