06-12-07

Aerts Constant Louis

Steenbakker, geboren op zondag 24 juni 1894 te Boom, in het huis gelegen Krekelenberg nr.138,(soldaat 2 kl. mil. 1914 reg.7e linie/1 cie.), woonachtig te Terhagen, gesneuveld op zondag 29 september 1918 te Moorslede en er begraven op woensdag 2 oktober 1918, graf 12. Herbegraven op 3 maart 1923 op de gemeentelijke begraafplaats te Terhagen(volgens database Danny Wilssens). Het graf is er echter niet (meer?) te vinden. Constant staat niet op het monument der gesneuvelden vermeld. Constant was de zoon van Henri (° Ruisbroek 7 november 1868) en Joanna Maria De Wachter
(° Ruisbroek 4 oktober 1866). Zij huwden te Boom op 13 januari 1892.

Op de website "Blindganger" http://users.pandora.be/blindganger/  van Freddy Vandenbroucke is hiervan het onderstaande relaas te lezen:

 "Op 28 september begon de grote slag, met de Belgen ten noorden van de weg Ieper-Zonnebeke en de Britten ten zuiden. De eerste twee dagen was de vooruitgang bemoedigend. Veel dorpen (meestal enkel nog de ruines) werden ingenomen. Het verst kwamen de Belgen en Britten in de omgeving van Dadizele waar de weg Menen - Roeselare gezamenlijk werd bereikt. Het bos van Houthulst, een formidabel uitgebouwde stelling, werd op één dag ingenomen. Moeizaam ging het aan de westkant van Westrozebeke (Zeugeberg) waar de Duitse weerstand bijzonder taai was en enkel een acute dreiging van omsingeling de Duitsers uit hun posities verdreef. De Belgen slaagden erin hun linies te verleggen tot aan de westrand van Roeselare. Daar viel het offensief voorlopig stil, wachtend tot de artillerie haar stukken dichterbij had kunnen brengen. Ook al omdat daar een onverwacht obstakel opdook: de goed gecamoufleerde "Flandern stellung". 

Ook de Britten rukten snel op. De oude slagvelden rond Geluveld en Hill 60 werden snel overschreden en weldra bereikten ze de rand van de dorpskom van Geluwe. De bevrijding van de dorpskom zal wel nog twee weken op zich laten wachten. Iets noordelijker hebben ze zich wel kunnen nestelen in het centrum van Dadizele, het eerste dorp dat zij innemen waarvan de behuizing nog enigszins rechtop is gebleven".

Dankzij een tip van  Freddy Vandenbroucke kwam ik te weten dat er een boek genaamd Van het Vrijbos tot Roeselare, Eindoffensief 1918  bestaat  dat dit eindoffensief  gedetailleerd beschrijft en waar ook de gevechten in Moorslede aan bod komen waar vele Belgen het leven lieten. Verdere informatie over auteurs Robert Baccarne en Jan Steen kan je vinden op de website  "Wereldoorlog I in de Westhoek" onder de link "literatuur"  http://www.wo1.be/

 


ingang kerkhof Terhagen

Zij-ingang van de gemeentelijke begraafplaats te Terhagen

05-12-07

Claes Jan Frans

Fabrieksarbeider en steenbakker, geboren op donderdag 19 juli 1894 te Terhagen (soldaat 2 kl.mil.1914/2de jagers te voet 11de cie.), woonachtig te Boom, gesneuveld op zondag 3 november 1918 te Ertvelde (Stoepe).


In het boek 'Ertvelde' door Achiel De Vos staat over de krijgsverrichtingen van 3 november 1918 het volgende te lezen: "de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen wordt betrokken bij het grote bevrijdingsoffensief van 1918 vanaf 2 november. De pastoor van Kluizen schrijft: "Op zondag 3 november om 8 1/2 uur 's morgens begon de beschieting van het dorp door Duitse en Belgische soldaten.

Tegen het kanaal van Terneuzen werden door de Duitschers 45 huizen in brand gestoken, het kasteel van de Edele familie de Potter d'Indoye werd ten grooten deelen omvergeschoten en de Duitschers deden de groote brug van het kanaal in de lucht vliegen. Onze moedige soldaten vochten aan het kanaal tot op 11 november dag van den wapenstilstand, maar helaas vielen er hier 12 op het veld van eer." Ook voor Ertvelde op de linkeroever van het kanaal was het een gelijkaardige, bange oorlogsweek. De toren van de kerk werd door verscheidene granaatinslagen getroffen. De kerk  zelf werd na de doorbraak aan de IJzer als 'Kriegslazarett' ingericht."


Joannes werd begraven op dinsdag 5 november 1918 te Eeklo, graf nr.6. Herbegraven op de militaire begraafplaats van Steenbrugge op 18 maart 1924, graf nr.530. Hij was 1.68m. groot en had een blonde haarkleur. Joannes vervoegde het leger op 21 september 1914.. Op 1 oktober 1917 was hij in dienst bij de 11de cie. 2de jagers te voet. Hij overleed ongehuwd. Joannes was de zoon van Joannes Ludovicus(°Boom 5 januari 1869) en Anna Maria Somers(°Boom 24 april 1867). Joannes en Anna huwden te Boom op 25 mei 1893. Zij werden uitgenodigd om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonden toen in de Bosstraat nr.103.

 

claes jan bidprentje

 


claes jan monument Joannes staat op het monument der
gesneuvelden 
 vermeld als Claes Jan