28-11-07

Familie Van den Bossche (Stanne Bos)

stannebos2

 Zoon van Jan Van den Bossche (°1814 +1905) en Melanie Peeters (°1815 +1900), geboren op 23 maart 1852 in Willebroek.

Vader Jan baat "café Londen" uit, met daarachter een kuiperij en een bollebaan, op de huidige Mechelsesteenweg net over de brug. Het café kent vnl. klandizie van de Willebroekse burgerij (o.a. Louis De Naeyer).

Na 13 jaar in Boom te hebben gewoond en als kuiper actief te zijn geweest, vestigt Stanne zich in de Nieuwstraat, in "café Vreugdegalm", met feestzaal en erachter een kuiperij. Het café was gelegen naast "de Blauwe Kiel", en recht tegenover de later "cinema Palace", waar de Wââgemââker woonde. Stanne Bos overleed in Willebroek op 9 juli 1924.

Bovenstaande info is te vinden in het Willebroeks woordenboek

Foto: Gaston Van den Bossche

Familie Van den Bossche(Stanne Bos)

stannebos1

Familie Van den Bossche  te Willebroek

met dank aan Gaston Van den Bossche